علی اصغر شریفی 0

علی اصغر شریفی

رزومه دانش آموخته ی انجمن تخصصی قهوه اروپا esae / ATS آلمان انگلستان WTG آکادمی قهوه ایران دوره لاته آرت ایران لاته آرت دارایی گواهینامه های بین المللی ESAE انگلستان OQWAR استراليا مدرس رسمی آکسفورد انگلستاناعطای مدرک بین المللی Oxford OQWARبا همکاری دانشگاه آکسفورد انگلستانسوابق کاری ( به عنوان باريستا )پردیس کافه تراسه شهر جدید پردیس خیابان نوروز چهارم سر نبشکافه رستوران هارپاک شهرک عرب بلوار دامان روبري ساندویچ هايداپرديس تئاتر تهران فود کورد کارو / استان تهران، پردیس، پردیس تئاتر تهران. طبقه زیرین، سالن اصلیکافه رستوران دانانو متل قو /سلمانشهر – مازندران – متل قو، نرسیدادامه مطلب