دوره آموزشی کافی شاپ 0

دوره آموزشی کافی شاپ

دوره آموزشی کافی شاپآموزش یک نیرو کاملا آماتور و تبدیل او ، به یک نیروی متخصص است.در سرفصل های آموزشی این دوره آموزش کافی شاپ باریستا ، از مدیریت یک واحد کافی شاپ ، مدیریت مالی الی سفارشات یک منو کامل کافی شاپ موجود می باشد.پایان دوره ،ادامه مطلب